"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

अजयमेरु गाउँपालिकाको आयोजनामा वा.नं. १ समैजीमा १५ औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाउदै