"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।।।