"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अजयमेरु गाउँपालिकाको आ.व. २०८१-०८२ को बजेट बक्तब्य ८०/८१ 07/04/2024 - 16:49 PDF icon बजेट बक्तब्य २०८१ .pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको आ.व. २०८१-०८२ को आर्थिक ऐन ८०/८१ 07/04/2024 - 16:48 PDF icon आर्थिक ऐन २०८१.pdf
स्थानीय तहको प्रगति तथा अनुगमन प्रणाली सञ्चालन कार्यविधि, २०८०) ८०/८१ 07/02/2024 - 10:26 PDF icon स्थानीय तहको प्रगति तथा अनुगमन प्रणाली सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको आ.व. २०८१-८२ को नीति तथा कार्यक्रम !!! ८०/८१ 06/25/2024 - 12:24 PDF icon अजयमेरु गाउँपालिकाको आ.व. २०८१-८२ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf
भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८१ ८०/८१ 06/12/2024 - 10:23 PDF icon भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका 2081.pdf
कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० र पशुपालन असल अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 02/22/2024 - 10:43 PDF icon Portalnotices-20240221130439236.pdf, PDF icon Portalnotices-20240221130439954.pdf
स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/12/2023 - 10:43 PDF icon स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० .pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको स्थानीय रोजगार रणनीति । ८०/८१ 08/14/2023 - 16:41 PDF icon अजयमेरु गाउँपालिकाको रोजगार रणनीति फाईनल.pdf
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको लागि पुन: एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ ८०/८१ 08/14/2023 - 13:45 PDF icon वैदैशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको लागि पुन एकीकरण कार्यक्रम निर्देशिका, २०७९.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको आ.व.२०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम ७९-८० 06/26/2023 - 10:38 PDF icon 3. नीति कार्यक्रम २०८०.pdf

Pages