"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० र पशुपालन असल अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 02/22/2024 - 10:43 PDF icon Portalnotices-20240221130439236.pdf, PDF icon Portalnotices-20240221130439954.pdf
स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/12/2023 - 10:43 PDF icon स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० .pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको स्थानीय रोजगार रणनीति । ८०/८१ 08/14/2023 - 16:41 PDF icon अजयमेरु गाउँपालिकाको रोजगार रणनीति फाईनल.pdf
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको लागि पुन: एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ ८०/८१ 08/14/2023 - 13:45 PDF icon वैदैशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको लागि पुन एकीकरण कार्यक्रम निर्देशिका, २०७९.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको आ.व.२०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम ७९-८० 06/26/2023 - 10:38 PDF icon 3. नीति कार्यक्रम २०८०.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको आ.व. २०८०/०८१ को बजेट तर्जुमा मार्गर्दशन ७९-८० 05/19/2023 - 10:47 PDF icon आ.व. २०८००८१ को बजेट तर्जुमा मार्गर्दशन.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको क्षमता विकास योजना २०७९/०८०-२०८१/०८२ ७९-८० 12/15/2022 - 12:50 PDF icon अजयमेरु गाउँपालिकाको क्षमता विकास योजना २०७९.०४.१४.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको वस्तुगत विवरण (Profile) २०७५ ७९-८० 09/14/2022 - 10:50 PDF icon Ajayameru RMP Profile 2075.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९/०८० ७९-८० 09/14/2022 - 10:48 PDF icon २-विनियोजन-ऐन-२०७९-फाईनल.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९/०८० ७९-८० 07/20/2022 - 15:31 PDF icon १ आर्थिक ऐन २०७९ Final.pdf

Pages