"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अजयमेरु गाउँपालिकाको आ.व. २०८०/०८१ को बजेट तर्जुमा मार्गर्दशन ७९-८० 05/19/2023 - 10:47 PDF icon आ.व. २०८००८१ को बजेट तर्जुमा मार्गर्दशन.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको क्षमता विकास योजना २०७९/०८०-२०८१/०८२ ७९-८० 12/15/2022 - 12:50 PDF icon अजयमेरु गाउँपालिकाको क्षमता विकास योजना २०७९.०४.१४.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको वस्तुगत विवरण (Profile) २०७५ ७९-८० 09/14/2022 - 10:50 PDF icon Ajayameru RMP Profile 2075.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९/०८० ७९-८० 09/14/2022 - 10:48 PDF icon २-विनियोजन-ऐन-२०७९-फाईनल.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९/०८० ७९-८० 07/20/2022 - 15:31 PDF icon १ आर्थिक ऐन २०७९ Final.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७९/०८० ७९-८० 07/20/2022 - 15:30 PDF icon नीति कार्यक्रम २०७९.pdf
खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ ७८/७९ 06/02/2022 - 17:56 PDF icon WASH Board Directives Sample-NEP-11.6.2020.doc_.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको प्रथम आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९-२०८३/०८४) ७८/७९ 03/31/2022 - 11:58 PDF icon Final Periodic Plan Ajaymeru.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको शिक्षा पार्श्वचित्र (२०७८)। ७८/७९ 12/27/2021 - 10:59 PDF icon Final शिक्षा पार्श्वचित्र (1).pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको १० बर्षे नयाँ शिक्षाक्षेत्र योजना (२०७८- २०८७) Draft Final ७८/७९ 12/24/2021 - 13:56 PDF icon अजयमेरू गाउँपालिकाको नयाँ गाउँ शिक्षाक्षेत्र योजना २०७८-०८७ Draft Final.pdf

Pages