"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

नागरिक वडापत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अजयमेरु गाउँपालिकाको नागरिक वडापत्र!!! ८०/८१ 03/31/2024 - 14:46 PDF icon 60X78 NEW BADAPATRA.pdf