"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

जितेन्द्र प्रसाद ओझा

ईमेल: 
ojhajiten99@gmail.com
फोन: 
९८५८७८५५५०
Section: 
प्रशासन शाखा