"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

अजयमेरू गाउँपालिकाद्धारा आ.व. २०७९/०८० मा सञ्चालित गरिएका योजना तथा कार्यक्रमकाे समिक्षा कार्यक्रम ।

आर्थिक वर्ष: