"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

अजयमेरु गाउँपालिको दर भाउ स्वीकृत गर्नेआशयको सूचना