"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

अजयमेरु गाउँपालिका वार्ड न.३ द्वारा संचालित राजपत्र अनङ्कित एक महिने नि:शुल्क लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा को समापन ।