"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

अजयमेरु गाउँपालिकाको आव २०७४/७५ को लक्षित बर्ग कर्यक्रमका लाभग्राहिहरुलाइ सिलाइ मेसिन तथा आफर सामाग्री वितरण कार्यक्रमका केहि झलक