"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

७४/७५

सूचना

अजयमेरु गाउँपालिकाको आ.व. २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम आसार ८ गते र बजेट १० गते प्रस्तुत हुने भएकाले कस्ता कार्यक्रम राख्ने र कुन क्षेत्रलाइ प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषयमा आवस्यक सुझाव सल्लाहका का लागी अनुरोध छ .

१. अधक्ष्य उमेश प्रशाद भट्ट (विकास) - ९८५८७५०२२६/९८५८७५१००८ 

Pages