"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

५०% अनुदानमा गोला सहित मौरी घार वितरण कार्यक्रम रहेको हुँदा आवेदन माग गर्ने सम्बन्ध सूचना।।।

आर्थिक वर्ष: