"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

५०% अनुदानमा अजयमेरु गाउँपालिकाद्धारा धान र मकैको विउ वितरण हुने सम्बन्धी सूचना।।।

आर्थिक वर्ष: