"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

स्वयंसेवी गणक पदको प्रयोगात्मक तथा अन्तर्वाता परिक्षा संचालन हुने सम्बन्धी सूचना।।।

आर्थिक वर्ष: