"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

सूचना सम्बन्धमा।

आर्थिक वर्ष: