"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

सबै विद्यालयले ग्लोबल आइ.एम.ई. बैंक भद्रपुर शाखामा खाता खोल्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना |

आर्थिक वर्ष: