"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रमस्वीकृतिका लागि सेवाग्राहीहरूले लिएर आउनुपर्ने कागजातहरू सम्बन्धी सूचना।।।

आर्थिक वर्ष: