"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

भूमिहिन दलित, भूमिहिन सकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिने सम्बन्धी ३५ दिने सूचना ।

आर्थिक वर्ष: