"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक कार्यक्रममा आवेदन पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: