"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

प्रदेश समाचार प्रदेश समाचार अजयमेरु गाउँपालिकाको १दिने आँखा सिविर सम्पन्न अजयमेरु गाउँपालिकाको १दिने आँखा सिविर सम्पन्न