"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

ठुला होटल, रिसोर्ट, उद्योगहरूलाई बैंक ऋणमा ब्याज अनुदान सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना।।।

आर्थिक वर्ष: