"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

गाई-भैंसीमा लाग्ने लम्पिस्कीन डिजिज (Lumpy skin Disease) सम्बन्धी सूचना।।।

आर्थिक वर्ष: