"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

गहुँको उन्‍नत वीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान तथा उन्नत वीउको प्रयोगमा मूल्य अनुदानका लागि अनलाइन आवेदन तथा माग, आपूर्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।।।

आर्थिक वर्ष: