"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

कोल्ड स्टोरमा बिउ राख्ने कृषकहरुलाई प्रतिफलमा आधारित नगद अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुने बारेको सूचना ।

आर्थिक वर्ष: