"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

कार्यालयको समय सम्बन्धमा।।

आर्थिक वर्ष: