"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

आ.व. २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सल्लाह-सुझाव माग गरिएको सूचना ।।।।

आर्थिक वर्ष: