"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

आर्थिक कारोबार स्थगन सम्बन्धि अत्यान्त जरुरी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: