"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

आधुनिक कृषि उपज बजारस्थलको Detail Project Report (DPR) तयार गर्ने कार्यका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: