"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

आज स्वास्थ्य शाखाको वार्षिक समिक्षा सम्पन्न भई स्वास्थ्य संस्था बिच कार्य सम्पादन करार गरियाे। यसका साथै सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरूलाइ रिपोर्टिङको सहजताको लागि एक एक थान ट्याबलेट उपलब्ध गराइयो।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: