"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

अजयमेरु गाउँपालिका कृषि विकाश शाखाको सूचना

आर्थिक वर्ष: