"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

अजयमेरु गाउँपालिका आ.व. २०७६/०७७ का सबै वडाहरुका योजना तथा कार्यक्रमहरु (ससर्त बाहेक)

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: