"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

अजयमेरु गाउँपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुका लागि कार्यालय प्रयोजनका उद्देश्यले विद्यालयको स्थायी सम्पर्क नम्बर कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना।।।।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: