"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

अजयमेरु गाउँपालिकाको प्रिफ्याब तालिम हाल र क्यान्टिन निर्माणको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना