"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

अजयमेरु गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० का लागि साना सिँचाई विशेष कार्यक्रम योजना माग गर्ने सम्बन्धी सूचना।।।

आर्थिक वर्ष: